Regulamin

Warunki sprzedaży

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych przez Nabywcę Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę. Przeczytaj je uważnie i nie kontynuuj procesu zakupu, chyba że zgadzasz się z warunkami.

1. Definicje

Sprzedawcą jest SleepRight (Europe) Limited, zwany dalej „nas”, „my” lub „nasz”
Kupujący zwany dalej „Ty” lub „Sprzedawca”
Produkty oferowane do sprzedaży oznaczają produkty opisane na tej stronie internetowej, z późniejszymi zmianami, zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”
„Użyty” oznacza otwarcie produktu owiniętego folią lub plomby gwarancyjnej.

2 Ceny i płatności

Ceny Produktów są opisane na tej stronie internetowej i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Warunki kredytowe są niedopuszczalne, chyba że wcześniej uzgodniliśmy to z nami

3. Przyjęcie zamówienia

Po złożeniu zamówienia zostanie ono przez nas zaakceptowane. Każda automatyczna akceptacja zamówienia otrzymana przez Ciebie pocztą elektroniczną nie stanowi akceptacji przez nas Twojego zamówienia. Akceptacja nastąpi z chwilą wysłania do Ciebie Produktów. Jeśli nie przyjmiemy Twojego zamówienia, zapewnimy Ci pełny zwrot zapłaconej przez Ciebie ceny zakupu.

4. Wysyłka

W większości przypadków wyślemy Twoje zamówienie z naszego magazynu w Wielkiej Brytanii tego samego dnia, w którym otrzymałeś zamówienie. Jednak zanim wyślemy Twoje zamówienie, może minąć do 3 dni.

5. Dostawa

5.1 Dostawa będzie zazwyczaj realizowana standardową usługą Royal Mail lub innymi przyspieszonymi usługami, o które prosisz podczas procesu składania zamówienia. Jeśli zamówienie trwa dłużej niż 28 dni od otrzymania przez nas zamówienia, masz prawo do anulowania zamówienia i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy.

5.2 Po wysłaniu zamówienia będziesz musiał odebrać zamówienie i być może będziesz musiał je podpisać. W przypadku, gdy nie jesteś w stanie odebrać zamówienia lub podpisać go w rozsądnym czasie, Royal Mail lub inny agent dostawy może zwrócić zamówienie do nas. W takim przypadku postaramy się skontaktować z Tobą w celu ustalenia alternatywnych warunków dostawy. Jeśli nie możemy się z Tobą skontaktować lub nie możemy uzgodnić alternatywnych warunków dostawy, zwrócimy cenę zakupu pomniejszoną o wszelkie poniesione przez nas koszty dostawy.

5.3 W przypadku, gdy przyjmiemy zamówienie na dostawę do kraju poza Wielką Brytanią, Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z formalnościami celnymi i procedurami importowymi dotyczącymi importu do tego kraju. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki importowe, cła lub inne opłaty należne z tytułu importu ani za opóźnienia spowodowane problemami z importem.

6 Przydatność produktów

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś informacje o Produkcie na tej stronie internetowej, w tym sekcje dotyczące przydatności Produktów.

7. Opakowanie

Możemy wysłać Twoje zamówienie w innym opakowaniu produktu niż na naszej stronie internetowej. Jednak produkt jest dokładnie taki, jak opisano.

8 Zobowiązania

8 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wobec Ciebie, które wynikają z działań lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działań wojennych, sporów pracowniczych, pożaru, powodzie, burze i katastrofy krajowe, aw przypadku ich opóźnień, przysługuje nam prawo do rozsądnego przedłużenia czasu na wykonanie naszych zobowiązań.

8.2 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty poniesione przez Ciebie z jakiegokolwiek powodu związanego z dostarczaniem lub użytkowaniem Produktów. Naszą maksymalną odpowiedzialnością wobec Ciebie będzie cena wymiany dostarczonych Ci Produktów.

9. Prawo do anulowania

Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupionych u nas Produktów, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu zmienisz zdanie, możesz anulować zamówienie w ciągu 21 dni od otrzymania Produktów. Uwaga: proszę dokładnie sprawdzić Produkt, aby upewnić się, że spełnia on Twoje potrzeby. Jeśli Produkt był używany, uważa się, że zaakceptowałeś Produkt i nie otrzymasz zwrotu pieniędzy. Zadzwoń lub napisz do nas, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu. Odsyłane do nas produkty powinny w miarę możliwości znajdować się w oryginalnym opakowaniu oraz zawierać imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Zwrócimy pełną cenę zakupu zapłaconą nam przez Ciebie w ciągu 10 dni od otrzymania zwróconych Produktów. (Z wyłączeniem kosztów opakowania i wysyłki w przypadku wysyłki wychodzącej i kosztów wysyłki zwrotnej poniesionych przez Ciebie). Uwaga: nie możemy przetworzyć anulowanych zamówień, jeśli nie podałeś numeru zwrotu ze zwracanymi Produktami. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

10. Gwarancja

Gwarantujemy, że dostarczane przez nas Produkty będą nowe i wolne od wad. Wymienimy lub zwrócimy zapłaconą przez Ciebie cenę zakupu dowolnego wadliwego Produktu według Twojego wyboru.

11. Rozłączność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie zerwane, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność tak, jakby Umowa została zawarta z nieważnym, niezgodnym z prawem lub niewykonalnym postanowieniem. wyłączony.

12. Prawo i jurysdykcja

Umowa będzie uważana za umowę zawartą w Anglii i zgodnie z prawem angielskim i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, którym niniejszym poddajemy się wraz z nami.

Wrzesień 2018